Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 258 160,17 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 176 120,00 zł.
Zakres projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. 11 Listopada wraz z wyprowadzeniami od sieci głównej do granic nieruchomości o łącznej długości 379,00 mb i 16 szt. przyłączy, budowę sieci wodociągowej w ulicy 11 Listopada o łącznej długości 216,70 mb i przyłączy wodociągowych o łącznej długości 15,00 mb w ilości 6 szt. Ponadto zakres projektu obejmuje koszty związane z robotami drogowymi rozbiórkowymi, obsługą geodezyjną, odbiorami i innymi kosztami.

wfosigw_lodz

www.wfosigw.lodz.pl

image_pdfimage_print