Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Próchnika w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 118 576,37 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 74 529,00 zł.
Zakres projektu obejmuje budowę sieci wodociągowej w ul. Próchnika z rur PE o łącznej długości 415,80 mb oraz przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego z rur PE o łącznej długości 167,70 mb w ilości 26 sztuk. Ponadto projekt obejmuje poniesienie kosztów związanych z obsługą geodezyjną i dokumentacją projektową.

wfosigw_lodz

www.wfosigw.lodz.pl

image_pdfimage_print