Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Łódzkie I w Koluszkach – IV etap ” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 1 690 038,91 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 1 213 019,00 zł.
Zakres projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Zwycięstwa, Krasickiego, Powstańców Wielkopolskich, Zubrzyckiego, Hubala, Hanki Sawickiej, Alei ZHP i Baczyńskiego o łącznej długości 4 099,74 mb wraz z wyprowadzeniami od sieci głównej do granic nieruchomości w ilości 202 szt., budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Zwycięstwa, Krasickiego, Powstańców Wielkopolskich, Zubrzyckiego, Hanki Sawickiej, Alei ZHP wraz z wpustami deszczowymi ulicznymi o łącznej długości 1 607,71, budowę sieci wodociągowej w ulicy Gagarina o długości 180 mb oraz odtworzenie nawierzchni dróg.

wfosigw_lodz

www.wfosigw.lodz.pl

image_pdfimage_print