Dofinansowanie z WFOŚiGW

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa ul. Reja w Koluszkach” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wynosi 137 440,10 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 121 520,00 zł.
Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Reja o łącznej długości 195 mb wraz z wyprowadzeniami od sieci głównej do granic nieruchomości w ilości 8 szt. oraz budowę odwodnienia ulicy Reja za pomocą systemu studni chłonnych. Ponadto projekt obejmuje demontaż wodociągu, wymianę przyłączy wodociągowych w pasie drogowym oraz przebudowę hydrantów naziemnych na doziemne.

wfosigw_lodz

www.wfosigw.lodz.pl

image_pdfimage_print