Dofinansowanie na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców całej Gminy Koluszki

Program ten skierowany jest do mieszkańców zarówno miasta jak i terenów wiejskich. Jego zaletą jest to, że nie musimy posiadać niezbędnej gotówki na modernizację grzewczą domu. Inwestycja jest bowiem skredytowana. Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych (do 40%) pochodzą ze środków WFOŚiGW w Łodzi i są udzielana za pośrednictwem banków, które współpracują z funduszem. Oprocentowanie jest na bardzo atrakcyjnym poziomie w wysokości ok. 4,5 proc.

Standardowa dotacja to umorzenie 40 % zaciągniętego kredytu bankowego. Jeżeli jednak dodatkowo przy modernizacji swojego systemu grzewczego zlikwidujemy kocioł opalany węglem lub jego pochodnymi (np. ekogroszek), to możemy otrzymać dodatkową dotację w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych. A jeśli wymieniane przez nas źródło ciepła zostanie zastąpione kotłem na biomasę lub pompę ciepła, możemy otrzymać kolejne 10 % dofinansowania. Jednym słowem jeżeli z własnego domu usuniemy stary piec na węgiel i zastąpimy go np. kotłem na biomasę, możemy sięgnąć nawet po 60 % umorzenia zaciągniętego kredytu.

 

Koszty kwalifikowane

Za koszty kwalifikowane Zadania uznaje się koszty objęte w całości kredytem bankowym, służące uzyskaniu efektu ekologicznego, przeznaczone na:

 • sporządzenie audytu energetycznego/uproszczonego audytu energetycznego;
 • zakup materiałów izolacyjnych, fabrycznie nowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz koszty robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją budynku. Koszty kwalifikowane dotyczące prac dociepleniowych nie mogą przekroczyć:
  • docieplenie ścian – 150,00 zł/m2 wykonanego docieplenia;
  • docieplenie stropodachu/dachu – 120,00 zł/m2 wykonanego docieplenia;
  • wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz garażowych – 600,00 zł/m2 dokonanej wymiany;
 • zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła, oraz wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.; Koszty kwalifikowane wskazane powyżej nie mogą przekroczyć:
 • dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej;
 • dla kotłowni opalanych biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej;
 • dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła:
 • z powietrznym wymiennikiem ciepła – 2.500,00 zł/kW mocy znamionowej;
 • pozostałe – 2.000,00 zł/kW mocy znamionowej;
 • odwierty, w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe;
 • wykonanie instalacji gazowej na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu, z uwzględnieniem prac ziemnych niezbędnych do położenia ww. sieci;
 • wykonanie instalacji kolektorów słonecznych – jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2.500,00 zł za 1m2 powierzchni czynnej absorbera energii słonecznej;
 • koszty budowy lub modernizacji węzła cieplnego w zakresie c.o. i c.w.u. (dopuszcza się wykonanie węzła cieplnego jedynie na potrzeby c.w.u.) oraz koszty wykonania lub modernizacji przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej, (w tym również w celu odłączenia budynku od węzła grupowego);
 • zakup i montaż instalacji rekuperatorów;
 • zakup i montaż, fabrycznie nowych, ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł do pozyskiwania energii odnawialnej, przy czym do wyliczenia dofinansowania z tego tytułu Fundusz przyjmuje koszty nie wyższe niż 4.500,00 zł/kWe mocy źródła.

 

Lista banków oraz treść programu jest dostępna na stronie internetowej zainwestujwekologie.pl, pod hasłem: Dla Beneficjentów – Osoby Fizyczne: Program priorytetowy dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2018- 2019.

 

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu z doradcami energetycznymi z WFOŚiGW w Łodzi:

– Magdalena Jankowska – Kostrzewa, 42 663 41 42, mjankowska@wfosigw.lodz.pl;

– Grzegorz Leszczyk, 42 663 41 43, gleszczyk@wfosigw.lodz.pl;

– Michał Ochota, 42 663 41 41, mochota@wfosigw.lodz.pl

– Anna Sicińska, 42 663 41 44, asicinska@wfosigw.lodz.pl

image_pdfimage_print