Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła realizowane przy współpracy z WFOŚiGW w Łodzi w ramach PONE dla mieszkańców miasta Koluszki.

Gmina Koluszki będzie ubiegać się o dodatkowe środki na wymianę źródeł ciepła opalanych węglem dla mieszkańców Koluszek.

Program daje możliwość uzyskania do 40% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, do których zaliczane są:

koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji;

koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;

koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;

koszty  robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;

koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz z materiałami;

koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej;

koszty budowy węzła cieplnego;

koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej

moc źródła do 50 kW
dla kotłowni gazowej 1 000,00 zł/kW
dla kotłowni olejowej 850,00 zł/kW
dla podłączenia do sieci cieplnej 850,00 zł/kW
dla ogrzewania elektrycznego 600,00 zł/kW
dla kotłowni na biomasę 1 000,00 zł/kW
dla kotłowni węglowej 550,00 zł/kW
dla odnawialnego źródła energii (pompa ciepła) 2 000,00 zł/kW

Żeby skorzystać z dofinansowania należy złożyć do 27.03.2018 r. deklarację udziału w programie pn.: „Program Ograniczenia niskiej emisji” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Złożenie deklaracji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od środków, jakie tut. Urząd otrzyma z WFOŚiGW w Łodzi.

Szczegółowe informacje o projekcie: tel. 44 725 67 49. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Koluszkach pokój nr 219.

UWAGA: rozliczenie odbywa się na podstawie faktury dostarczonej przez mieszkańca. Dofinansowanie przeznaczone jest tylko dla mieszkańców Koluszek.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print