Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła dla osób zamieszkujących tylko na terenie miasta Koluszki.

 

 

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania do 40% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych. Oznacza to, że wykonujemy daną instalację grzewczą za własne pieniądze, a następnie na podstawie faktury otrzymujemy zwrot części wydanych środków na wskazane przez siebie konto bankowe. Jest to bardzo prosta procedura, z której skorzystało już wielu mieszkańców naszego miasta. – Posiadam dom dwupiętrowy o powierzchni 160 m2, w pełni ocieplony. Wymiana starego pieca, montaż 8 grzejników i instalacji grzewczej, robocizna, kosztowały mnie 20 tys. zł. Fundusz zwrócił mi 9 tys. zł. Po zamontowaniu ogrzewania gazowego, pierwsza faktura za listopad, grudzień i styczeń opiewała na 1,5 tys. zł. Dodam, że w ciągu wskazanych miesięcy dom był w pełni ogrzewany, bez oszczędzania – informuje jeden z mieszkańców, który zdecydował się na wymianę pieca z dofinansowaniem.

 

PAMIETAJMY, że ten konkretny program decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kierowany jest wyłącznie do mieszkańców miasta Koluszki. Nie mogą zatem z niego skorzystać mieszkańcy sołectw.

 

Żeby skorzystać z dofinansowania należy złożyć do 27.03.2018 r. deklarację udziału w programie pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji”, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Złożenie deklaracji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od środków, jakie tut. Urząd otrzyma z WFOŚiGW w Łodzi.

Maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia, nie może być wyższy niż:

 • dla kotłowni gazowej 1 000,00 zł/moc źródła do 50 kW; 900,00 zł/moc źródła powyżej 50 kW
 • dla kotłowni olejowej 850,00 zł/kW; 750,00 zł/kW
 • dla podłączenia do sieci cieplnej 850,00 zł/kW; 750,00 zł/kW
 • dla ogrzewania elektrycznego 600,00 zł/kW; 500,00 zł/kW
 • dla kotłowni na biomasę 1 000,00 zł/kW; 900,00 zł/kW
 • dla kotłowni węglowej 550,00 zł/kW; 450,00 zł/kW
 • dla odnawialnego źródła energii (pompa ciepła) 2 000,00 zł/kW; 1 500,00 zł/kW.

Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zakupione przez nas nowe urządzenia grzewcze muszą zatem spełniać pewne normy, które wyszczególnione są w programie.

 

Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są koszty Odbiorcy Końcowego, w tym:

 • koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji;
 • koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł

odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;

 • koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;
 • koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;
 • koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz z materiałami;
 • koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej;
 • koszty budowy węzła cieplnego;
 • koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.
image_pdfimage_print