Dofinansowanie do projektu pod nazwą “Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki”

W dniu 22 stycznia 2018 roku Gmina Koluszki podpisała umowę o dofinansowanie projektu UDA-RPLD.06.02.01-10-0042/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki

Wartość całkowita projektu: 4 298 228,48 zł

Dofinansowanie: 2 970 320,49 zł

Wkład własny (Gminy Koluszki): 1 327 907,99 zł

Termin realizacji projektu: od 1 czerwca 2017 roku do 31 października 2018 roku

Projekt pozwoli na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Koluszki i województwa łódzkiego  poprzez: Budowę Skateparku, Budowę Szlaku Turystycznego leśnego „Śladem dawnej kolejki – pociąg do przyrody”, oznakowanie trasy turystycznej „Szlak historii Koluszek”, Budowę kompleksu basenów letnich w Lisowicach oraz wykonanie „Ławeczki Strzemińskiego” przy Miejskiej Bibliotece w Koluszkach. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz kształtowania proekologicznych postaw wśród mieszkańców i rozbudzania świadomości ekologicznej, wspieranie ochrony środowiska.

image_pdfimage_print