Dofinansowanie do projektu pod nazwą “Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni w Koluszkach”

W dniu 15 grudnia 2017 roku Gmina Koluszki Podpisała umowę o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0159/16-00 Projektu “Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni w Koluszkach” w ramach działania 2.5. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Całkowity koszt realizacji projektu: 8 841 103,23 zł 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 6 142 109,55 zł 

Dofinansowanie: 5 220 793,11 zł 

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego oraz wzrost jakości życia na terenie Gminy Koluszki poprzez zagospodarowanie ośmiu specjalnie wyodrębnianych obszarów dla potrzeb wypoczynku i rekreacji. 

W ramach projektu planuje się utworzenie czterech zupełnie nowych terenów zielonych i odnowienie czterech już istniejących skwerów i miejsc zagospodarowanych zielenią miejską. Łącznie na tych terenach pojawi się kilkaset różnego rodzaju odmian krzewów, bylin i drzew, występujących na terenie naszego kraju, co pozwoli na zachowanie typowo polskiej bioróżnorodności. Największy z parków, o powierzchni 10 ha (teren dwa razy większy od istniejącego Parku Miejskiego), powstanie na terenie po dawnej cegielni przy ul. Polnej. Poza alejkami, torami do wyczynowej jazdy na rowerach, oczkami wodnymi, największą atrakcją ma być kolejowa drezyna, której tor będzie wiódł między przykuwającymi wzrok, różnymi gatunkami kwiatów ozdobnych. Co więcej, stworzona specjalnie na potrzeby parku aplikacja, po zbliżeniu telefonu komórkowego do danej rośliny, umożliwi jej weryfikację i uzyskanie niezbędnych informacji. W ramach zachowania różnorodności, w parku pozostawione zostanie także trochę dzikiej przyrody. Jednym z tego rodzaju elementów będzie pozostawiony naturalny wąwóz, przy którym pojawi się taras widokowy. Kolejne parki powstaną na os. Staromiejskim za stacją benzynową przy ul. Wigury (dzięki nasadzeniu dużej ilości roślin miododajnych teren ten ma szansę zapełnić się sporą ilością motyli), przy dworcu PKP od strony ul. 3 Maja (obok kiosku), oraz na osiedlu 11 Listopada między blokami. Ponieważ na największym koluszkowskim osiedlu mieszka sporo osób z psami, park ten zostanie wyposażony w wybieg dla czworonogów. W ramach projektu przebudowany zostanie Park Miejski w Koluszkach, gdzie pojawią się nowe nasadzenia oraz wodotryski, czyli swego rodzaju plac wodny, przypominający wyglądem ten uruchomiony przy Manufakturze w Łodzi.

image_pdfimage_print