Dofinansowanie do budowy instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

13 listopada 2017r Gmina Koluszki zawarła  umowę na dofinansowanie do budowy  instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Pieniądze na wsparcie pochodzą ze środków unijnych rozdysponowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Koluszki złożyła wniosek pod nazwą „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki”, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną oraz został zakwalifikowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 422 767,8

Dofinansowanie 3 773 028,2

W ramach dofinansowania  zamontowanych zostanie:

168 szt. – instalacji fotowoltaicznych

23 sz. – kolektorów słonecznych

18 szt. – kotłów na biomasę.

Obecnie ogłoszono przetarg, który ma się rozstrzygnąć w na początku lutego.

Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie zorganizowane spotkanie dla uczestników projektu, na którym przedstawione zostaną dokładne koszty budowy instalacji oraz wysokość wpłaty, jaką będzie musiał ponieść mieszkaniec.

Projekt ma zostać zakończony do grudnia 2018 r.

image_pdfimage_print