Dodatkowe dni do handlu dla rolników

Na mocy ustawy z 29 października 2021 r. Gmina Koluszki została zobowiązana do wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Z uwagi na dogodną lokalizację oraz bliską odległość od centrum miasta, w naszej gminie do handlu rolniczego wyznaczono targowisko przy ul. Rynek w Koluszkach. Rolnicy handlujący na powyższym targowisku będą zwolnieni z opłat targowych. Dozwolony będzie obrót produktami rolnymi, spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym. Targowisko będzie czynne w piątki i soboty w godz. 6.00-12.00. Uchwała naszego samorządu już weszła w życie, a zatem handel może już się odbywać. Chętni powinni informować o chęci handlu administratora terenu czyli Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach.

UWAGA: wprowadzenie handlu dla rolników w piątki i soboty przy ul. Targowej w Koluszkach, nie znosi tradycyjnego handlu, który odbywa się w naszym mieście. A zatem wciąż będą funkcjonować: targowisko przy ul. Mickiewicza (sobota), targowisko przy ul. Rynek (wtorek). Domownik – to osoba bliska rolnikowi, która:

  • ukończyła 16 lat,
  • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy
image_pdfimage_print