Dni Rodziny w Długiem – Rajdowo z okazji Odzyskania Niepodległości

Dnia 9 września  w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Długiem odbyły się Dni Rodziny pod hasłem „Rodzinnie- Rajdowo w 100 lecie Niepodległości Polski”.  Jest to jedna z ważniejszych uroczystości Naszej Szkoły. W tym roku szkolnym  Nasze spotkanie miało zupełnie inny charakter. Dni Rodziny rozpoczęły się w Kościele w Świnach piękną Mszą Świętą prowadzoną przez Proboszcza Jarosława Życkiego. Przybyli na nią uczniowie wraz z rodzicami oraz zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Koluszek p.  Waldemar Chałat, przyjaciel szkoły  Antoni Tomczyk. Po Mszy rozpoczął się 6  km rajd pieszy od Kościoła w Świnach do Szkoły Podstawowej w Długiem. Każdy z uczestników w czasie marszu mógł napawać się widokami naszego okolicznego krajobrazu. Policja oraz  Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem skrzętnie czuwały nad bezpiecznym przemarszem, za co bardzo dziękujemy.  Na boisku szkolnym uczniowie, rodzice, absolwenci  brali  udział w trójboju sportowym, którego głównym sędzią był pan A. Tomczyk. Wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek, rozmowy to niewątpliwie bardzo rodzinny aspekt tego spotkania. Wszyscy uznali, że była to wyjątkowa niedziela.  Na koniec pani Dyrektor Joanna Jeżyna wraz z Burmistrzem wręczyła uczestnikom trójboju sportowego: dyplomy, medale i nagrody. Dziękujemy sołtysowi Jarosławowi Kłosińskiemu za przekazanie upominków dla naszych dzieci. Pragniemy serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi za coroczne wsparcie inicjatyw podejmowanych przez Naszą Szkołę.

image_pdfimage_print