Deklaracja o wysokości opłaty obowiązująca od 01.05.2019 r. - budynki mieszkalne


Informacja do deklaracji

Informuje się, że zostały ustalone niżej wymienione stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość obowiązująca od 1 maja 2019r.: