Decyzja i postanowienie Wojewody Łódzkiego


1.      Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., znak:
GN-II.GN.III/SP.V.7720/12/3/05/AM

2.       Postanowienie, Wojewody Łódzkiego z dnia  21 marca 2017 r., znak:
GN-II.GN.III/SP.V.7720/12/3/05/AM