Darmowe komputery posłużą mieszkańcom

Jesień okazała się bardzo hojna dla naszej gminy. W ramach unijnego projektu związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu, Urzędowi Miejskiemu udało się pozyskać sprzęt komputerowy z dostępem do internetu o łącznej wartości 1 mln 281 tys. zł. Co ważniejsze, Gmina Koluszki nie dołożyła do tego ani złotówki. Jedyne co wnieśliśmy od siebie, to czas poświęcony na wyszukanie i przygotowanie niezbędnego wniosku oraz obsługa urzędnicza wdrażanego programu.

Darmowe komputery posłużą mieszkańcom

Projekt został tak pomyślany, by pomocą objąć tę grupę ludzi, która własnymi siłami nie jest w stanie uczestniczyć w rewolucji technologicznej. Pierwszym beneficjentem projektu zostało zatem 120 osób rekrutowanych według następującego klucza: 41 osób o najniższych dochodach, 4 osoby niepełnosprawne, 10 osób w wieku powyżej 50 lat, oraz 65 uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce, a przy tym z trudną sytuacją finansową. Decyzję o tym, do kogo trafią komputery, podejmowała komisja złożona z pracowników Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pedagogów szkolnych. Dodatkowo każdy zestaw komputerowy o wartości 3,5 tys. zł został na okres 6 lat za darmo podłączony do internetu. A biorąc pod uwagę, że sprzęt trafił w większości do rodzin wielodzietnych, obcowanie z cyfrowym oknem na świat we własnym domu zyskało 520 osób. By z braku niezbędnej wiedzy komputery nie stały bezczynnie w domu, z każdej rodziny uczestniczącej w projekcie, przynajmniej jedna osoba została stosownie przeszkolona na kilkugodzinnych kursach informatycznych.

Drugim beneficjentem projektu do którego spłynął sprzęt komputerowy, były placówki oświatowe. Do siedmiu szkół łącznie trafiło 90 zestawów komputerowych (16 szt. – ZS nr 1w Koluszkach, 15 szt. – SP nr 2 w Koluszkach , 16 szt. – Zespół Szkół w Gałkowie, 3 szt. – SP w Będzelinie, 15 szt. – SP w Długiem, 10 szt. – SP w Różycy, 15 szt. Gim. nr 2 w Koluszkach). W niektórych szkołach komputery zastąpiły sprzęt już wysłużony, w innych posłużyły do uruchomienia dodatkowych pracowni komputerowych.

Co ważne, wszystko wskazuje na to, że wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, nie będzie jednorazową akcją.
– Po sukcesie tego projektu już wiemy, że zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc jest o wiele większe. Nie ma się co temu dziwić, bowiem cyfryzacja dotyka coraz szerszych sfer naszego życia, od kontaktu z urzędami, po elektroniczne karty ocen dla uczniów. W dzisiejszych czasach komputer z dostępem do internetu staje się zatem rzeczą wręcz niezbędną. A skoro nie wszystkich jest na nie stać, musimy o tych ludzi powalczyć i szukać rozwiązań, sięgając po środki zewnętrzne. W kolejnym roku najprawdopodobniej ukierunkujemy się na grupę 60+, a więc emerytów – wyjaśnia burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

Na koniec dodajmy, że projekt zaskoczył jeszcze jedną ważną korzyścią, która wpłynie na unowocześnienie większego obszaru Gminy Koluszki. Ponieważ przetarg na dostarczenie internetu dla beneficjentów projektu zamieszkałych w różnych częściach naszej gminy wygrała brzezińska firma CityNet, udział w projekcie skłonił ją do rozszerzenia swojej działalności i budowy światłowodowej infrastruktury również w okolicznych sołectwach.

Darmowe komputery posłużą mieszkańcom

image_pdfimage_print