Dalsza kanalizacja gminy

Gmina Koluszki zatwierdziła plan rozwoju kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata. Do przetargów przygotowywane są projekty dla kilku miejscowości. Po wschodniej stronie gminy skanalizowana zostanie część miejscowości Słotwiny. Do budowy sieci użyte mają zostać rury o takiej średnicy, by w dalszej perspektywie kanalizację doprowadzić do Redzenia Starego, Redzenia Nowego oraz Regien (wraz z uwzględnieniem osiedla wojskowego). Po zachodniej stronie dokończona zostanie kanalizacja sołectw Żakowice i Różyca (obecnie są one skanalizowane w połowie), a także skanalizowana zostanie część miejscowości Kaletnik. Z kolei do Gałkowa Dużego zostanie poprowdzony kolektor ściekowy, który po przebiciu się pod torami, do kanalizacji włączy także tzw. „wojskowe” osiedle domów wielorodzinnych w Gałkowie Małym. Gmina Koluszki prowadzi także rozmowy w celu podpięcia miejscowości Borowa do kanalizacji w Gminie Brójce. Tego rodzaju działania, w dalszej perspektywie pozwoliłyby na skanalizowanie pozostałej części Gałkowa Małego. Rozmowy prowadzone były także z innym samorządem. W ich wyniku Gmina Andrespol wyraziła zgodę na przyłączenie do swojej sieci kanalizacyjnej sołectwa Zielona Góra. Gmina Koluszki będzie podejmować konkretne decyzje oczywiście dopiero w przypadku, gdy Zielona Góra zdecyduje się nie odłączać od naszej gminy.

Jeśli chodzi o miasto Koluszki, jeszcze w tym roku rozpoczną się prace uzupełniające w tych ulicach, do których kanalizacja jeszcze nie dotarła, czyli np. w ul. Krzemienieckiej, czy w ul. Konopnickiej na odcinku od strony magazynów dawnej Husqvarny.

image_pdfimage_print