Czy zmianie ulegną granice Koluszek i Brzezin?

Gmina Koluszki wraz z sąsiednią gminą Brzeziny porozumiały się w sprawie wspólnego przystąpienia do zmiany swoich granic. Uchwały w tej sprawie mają zostać podjęte już w styczniu, w trakcie gminnych i powiatowych sesji. Porozumienie ma uporządkować sprawy własnościowe i jednocześnie umożliwić realizację planowanych inwestycji oraz ułatwić wykonywanie remontów okolicznych dróg.
Gminie Koluszki bardzo zależy na uzyskaniu połączenia ul. Naftowej z Erazmowem, i utworzenia wygodnego dojazdu ze ścieżką rowerową od wschodniej strony miasta do Lisowic. Dlatego też staramy się o pozyskanie ul. Naftowej, która nie należy do nas, oraz fragmentu lasu który prowadzi nad zalew w Lisowicach. W zamian gmina Brzeziny otrzymałaby fragment Przanówki (za Bogdanką) oraz drogę dojazdową od Gałkówka Parceli do Gaju.
Korekta granic będzie możliwa jednak dopiero wtedy, gdy oprócz samorządów zgodę wyda prezes Rady Ministrów. W przypadku pozytywnej decyzji, zmiana weszłaby w życie 1 stycznia 2022 r.

image_pdfimage_print