Czy warto czekać na dofinansowanie na fotowoltaikę?

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznej za pośrednictwem samorządu? Oto kilka informacji, które pomogą ci podjąć odpowiednią decyzję.

Promocję korzystania z energii ze źródeł odnawialnych nasza gmina prowadzi już od kilku lat. Słowo promocja jest niezwykle ważne, ponieważ należy pamiętać o tym, że samorząd jest jedynie pośrednikiem w pozyskiwaniu pieniędzy na tego rodzaju inwestycje. Gmina może pomagać w wypełnianiu i składaniu dokumentów, zachęcać i organizować mieszkańców. Pieniędzmi niestety nie dysponuje.

Do tej pory na terenie Gminy Koluszki zrealizowano dwa nabory dla mieszkańców. Pierwszy nabór odbył  się jeszcze w 2016 r. Instalacje fotowoltaiczne pojawiły się w 168 nieruchomościach. Projekt jest już zakończony i gmina kończy jego rozliczanie. W najbliższym czasie mieszkańcy mogą spodziewać się stosownej informacji o zakończeniu projektu, od której to będzie liczona jego 5-letnia trwałość.

Z kolejnego naboru, który zorganizowany został dwa lata temu, skorzystało kolejnych 200 nieruchomościach. W tym przypadku wykonawca jest jednak wciąż w trackie montażu instalacji. Zawirowania związane z epidemią, przesunęły bowiem termin zakończenia projektu z września na koniec listopada 2020 r.. Do projektu nie można się już dopisywać. Z powyższego naboru płynie również pewna lekcja na przyszłość. Część osób, która zadeklarowała się na instalacje o niższej mocy, zwróciła się z prośbą o jej zwiększenie. Niestety, wykonawca nie zgodził się na tego rodzaju zmianę. U tych osób zostaną zatem zamontowane takie instalacje, jakie zostały wskazane we wnioskach.

Kolejne nabory?

W tym roku gmina przygotowywała się na organizację trzeciego już naboru dla kolejnej grupy mieszkańców. Przed epidemią zaplanowano przeprowadzenie 5 spotkań informacyjnych. Niestety, obostrzenia związane z koronawirusem spowodowały, że zdążono zwołać jedynie dwa spotkania, kolejne zostały odwołane. Gmina nie odwołała jednak możliwości składania wniosków o dofinansowanie. Obecnie na liście znajduje się ponad 500 osób, z tego u 100 osób udało się przeprowadzić oględziny nieruchomości. Problem polega jednak na tym, że Urząd Marszałkowski który nadzoruje przepływ środków unijnych, podczas epidemii wstrzymał całkowicie nabór wniosków o dofinansowanie. Projekt jest zatem w zawieszeniu. Po jego odmrożeniu gmina poinformuje mieszkańców o dalszych czynnościach i wznowieniu oględzin. Do projektu można wciąż dołączyć, pojawia się jednak pytanie, czy dla wszystkich jest to dobre rozwiązanie.

Czy warto czekać?

Dofinansowanie kierowana za pośrednictwem gminy to faktycznie najlepsza oferta na rynku. Wsparcie na poziomie 85 proc. wartości inwestycji (zakup i montaż), powoduje, że na instalację o mocy 3 kW należy wyłożyć jedynie 3 tys. zł. Na wolnym rynku ta sama instalacja kosztowałaby nas ok. 15 tys. zł. Co prawda istnieje jeszcze możliwość skorzystania z programu rządowego „Mój prąd”, który przewiduje dopłaty w wysokości 5 tys. zł (wnioski można składać przez internet), ale nawet po odliczeniu powyższej kwoty, projekt koordynowany przez gminę wciąż pozostawia nam w kieszeni ok. 7 tys. zł.

Pytanie tylko, czy owe 7 tys. zł jest warte tego by czekać min. 3 lata na realizację projektu. Pamiętajmy bowiem o tym, że osobom które skorzystały z naboru realizowanego w 2016 r., dopiero w 2019 r. wykonano instalację. Co więcej, obecnie chętnych do skorzystania z projektu jest aż 500 osób. Co najmniej połowa z nich z pewnością nie załapie się do planowanego naboru, czyli okres wyczekiwania wydłuży się o kolejny rok. Czy warto zatem czekać? Może bowiem okazać się, że oszczędności jakie moglibyśmy poczynić na kosztach za prąd przez 3-4 lata od założenia instalacji fotowoltaicznej, mogą przewyższyć wysokość dofinansowania.

Dodatkowy nabór

W ostatnich tygodniach gmina otrzymała informację, że do końca września będzie mogła przeprowadzić dodatkowy nabór na 50 instalacji. Będzie on jednak ograniczony jedynie do osób z list rezerwowych z pierwszych dwóch naborów. Nie można zatem do niego dołączyć.

 

Gminna infolinia w sprawie naborów na fotowoltaikę

512 446-539            

image_pdfimage_print