Czy powstaną nowe bloki przy Armii Krajowej?

Właściciel działki położonej przy ulicy Armii Krajowej wystąpił do Gminy Koluszki o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wnosząc o możliwość przeznaczenia terenu pod budownictwo wielorodzinne. Czy zatem jest szansa, że w tym miejscu powstaną nowe bloki? Wszystko okaże się za kilka lub kilkanaście miesięcy, gdyż procedura zmiany planu wymaga przeprowadzenia takiej samej procedury jak przy uchwalaniu nowego MPZP, a ta jest czasochłonna i skomplikowana. Projekt zmiany planu musi być także uzgodniony z wieloma instytucjami, m.in. z wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych, właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków itd. Po wszelkich uzgodnieniach, uzyskaniu wymaganych opinii i wprowadzeniu ewentualnych zmian, projekt planu trafia do publicznego wglądu, a uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy.

image_pdfimage_print