Coraz bliżej budowy kolejnego odcinka wodociągu w Borowej

Gmina otworzyła przetarg na wyłonienie firmy, która wybuduje kolejny odcinek wodociągu w Borowej. Do

przetargu stanęło trzech oferentów. Najniższą ofertę opiewającą na 554 tys. zł. złożyła firma BUD-ZIEM

ze Słotwin. Samorząd chce, by budowa rozpoczęła się już w marcu tego roku. Długość planowanego

odcinka wodociągu, który dozbroi kolejne działki pod budownictwo mieszkaniowe, ma wynieść ponad 2

km. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

image_pdfimage_print