Cmentarze pod lupą

Parkingi przy cmentarzach 

Wzdłuż płotu cmentarnego w Kaletniku w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy pojawi się parking. Został już wybrany wykonawca inwestycji. Budowa rozpocznie się po świętach. Koszt inwestycji to 114 tys. zł. 

Gmina prowadzi także rozmowy z proboszczem parafii w Gałkowie Dużym. Wszystko wskazuje na to, że dzięki porozumieniu które udało się wypracować, w przyszłym roku przy skrzyżowaniu ulic Dzieci Polskich i Orzechowej, wybudowany zostanie parking na 50-60 pojazdów. Choć parking powstanie na gruntach parafialnych, będzie obiektem ogólnodostępnym, służącym zarówno parafii jak i sołectwu. 

Komunalizacja przycmentarnej działki

Z informacji przekazanych przez gminę wynika, że ku końcowi zmierza proces komunalizacji działki przy ul. 11 Listopada, która przylega bezpośrednio do cmentarza w Koluszkach. Działka ta pełna śmieci, to jedno z najbardziej szpecących miejsc na terenie naszej gminy i najgorsza z możliwych wizytówek naszego miasta. Zwracają na nią uwagę szczególnie osoby spoza Koluszek, które przyjeżdżają na groby swoich bliskich. Niektóre z nich zadały sobie nawet trud opisania tragicznego widoku w listach nadesłanych do naszej redakcji.

Gmina próbuje rozwiązać problem własności powyższej nieruchomości już od co najmniej 10 lat. Obecnie samorząd jest już po procedurze ostatnich odwołań i oczekuje na decyzję wojewody w kwestii komunalizacji, a tym samym przejęcia działki za stosownym odszkodowaniem na rzecz spadkobierców. Jako ciekawostkę dodajmy, że człowiek który figurował jako właściciel nieruchomości, zmarł w odległych latach 70-tych. A zatem sprawy spadkowe trwają już blisko 50 lat.         

Po komunalizacji działka ma zostać przekształcona w parking, który obsługiwałby nie tylko cmentarz, ale i pobliski rynek. Urząd Miejski w Koluszkach pracuje już nad projektem przebudowy działki. Dzięki tego rodzaju inwestycji mieszkańcy bloków zyskaliby także dodatkowy wyjazd z osiedla.  

Poszerzenie cmentarzy 

Przypominamy, że w ramach opracowywania nowych planów zagospodarowania przestrzennego, samorząd chce zabezpieczyć teren pod przyszłe poszerzenie cmentarza w Koluszkach. Obecnie na działce przyległej do niego, prowadzone są badania gruntu, które mają wykazać czy teren ten nadaje się do pochówku. Jeżeli wyniki wyjdą pozytywnie, działka zapewni przestrzeń do chowania zmarłych na kolejne 200 lat.

Rozmowy w tym samym temacie prowadzone są także z proboszczem parafii w Gałkowie Dużym. Również tam grunt ma zostać zabezpieczony pod przyszłe poszerzenie cmentarza. 

 

image_pdfimage_print