Cmentarz przykościelny w Gałkowie Dużym datowany na XVII w.

Adres/Lokalizacja:
Gałków Duży, ul. Dzieci Polskich 32

Cmentarz obecnie pełni funkcję lapidarium.

Źródło opisu: „Zabytki na starym cmentarzu przykościelnym w Gałkowie”, autor Andrzej K. Łuczak

Powalony krzyż najmłodszy z nich to- szczątki krzyża postawionego na miejscu ołtarza znajdującego się w starym modrzewiowym kościele, wzniesionym w 1616 a rozebranym 1882 roku.

Klasyczny nagrobek Biedermanowej
Najstarszym zabytkiem są rozrzucone obok siebie cztery kamienie z piaskowca pokryte płaskorzeźbami i napisami. Nagrobek ten jest wzmiankowany w opisach parafii Gałków z pierwszej połowy XIX wieku, sporządzonych dla władz ówczesnego województwa mazowieckiego, a także dla władz duchowych. Przez wiele lat był najbardziej imponującym na cmentarzu, a może nawet do końca jego istnienia w 1853 roku. Powstał przed rokiem 1819 i znajdował się po jego lewej stronie „u wschodu”. Drewniany płot wokół cmentarza polecił wystawić w tym samym czasie co nagrobek, własnym kosztem wdowiec Karol Biederman- naddzierżawca dóbr rządowych Łaznów.

Nagrobek Natalii Toczyskiej
Pochodzący prawdopodobnie z cmentarza kamień nagrobny wmurowany jest w bramę ogrodzenia nowego kościoła. Nowy Kościół został wzniesiony w 1876, zaś plebanię wymurowano w 1898, a kościół obwiedziono otynkowanym ogrodzeniem z kamieni i głazów polnych w 1899 roku. (…) Nie sposób odczytać całej treści zapisanej na kamieniu. Prawie całkowicie zatarty jest miesiąc i rok.
Oto co głosi wyryty tekst”
… spoczywają zwłoki Ś. P. Natalii Toczyskiej, która przeżywszy lat 12 umarła dnia 7 l… ta (?) 1837 (?) r.

Nagrobek Karoliny Trzcińskiej
(…) część kamienia nagrobnego poświęconego Trzcińskiej urodzonej 31 maja 1808 roku i zmarłej w połogu 24 lutego 1834 roku.
Z niewyraźnych, pokruszonych liter wyrytych w piaskowcu daje się odczytać:
… Zow. Trzcińska urodzona 31 maja 1808 zeszła z tego świata dnia 1 marca 1834 obok syna swoiego Macieia urodzonego w dniu 24 lutego 1834 zaraz po urodzeniu zmarłego. Stroskani rodzice na uczczenie wieczney pamiątki ten nadgrobek kładą.

image_pdfimage_print