Fundusze Unijne

Opublikowany
Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej. Dzięki dotacj... Więcej

Wojewódzki Urząd Pracy

Opublikowany
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi to instytucja, która koordynuje szeroko pojęte działania realizowane w regionie łódzkim ukierunkowane na wsparcie osób bezrobotnych na rynku pracy. WUP w Łodzi... Więcej