Statystyka 2019

Opublikowany
Na dzień 31 grudnia 2019 roku, Gminę Koluszki zamieszkiwało 22 tysiące 788 mieszkańców. W roku ubiegłym Urząd Stanu Cywilnego w Koluszkach zanotował 197 urodzeń, w tym 85 chłopców i 112 dz... Więcej