Burmistrz Koluszek ogłasza wykaz nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obreb 8 działka 335 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetragowym