Burmistrz Koluszek ogłasza wykaz o przeznaczeniu działki gruntu do dzierżawy, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 401.68, obr. Borowo I