Burmistrz Koluszek ogłasza wykaz nieruchomości położonej w Gminie Koluszki, w obrębie Borowo I, działka 91.99 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


Zarządzenie Nr 237/2021
Burmistrza Koluszek