Burmistrz Koluszek ogłasza wykaz nieruchomości położonej w Gminie Koluszki, w obrębie Borowo I, działka 401.73 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


Zarządzenie Nr 239/2021
Burmistrza Koluszek