Burmistrz Koluszek ogłasza wykaz nieruchomości położonej w Gminie Koluszki, w obrębie Borowo I, działka 401.59 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


Zarządzenie Nr 240/2021
Burmistrza Koluszek