Burmistrz Koluszek ogłasza wykaz nieruchomości położonej w Gminie Koluszki obręb Żakowice działka 176 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym