Burmistrz Koluszek ogłasza wykaz nieruchomości położonej w Gminie Koluszki, obręb Borowo I działka 91.100 przeznaczonej do dzierzawy w trybie bezprzetargowym