Burmistrz Koluszek ogłasza wykaz nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 5 dzialki 379.1, 380.6, 381.4 przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej