Burmistrz Koluszek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w formie wsparcia realizacji zadań