Burmistrz Koluszek ogłasza otwarty konkurs ofert


na realizację zadań publicznych w 2015 przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w formie wsparcia realizacji zadań