Burmistrz Koluszek ogłasza wykaz nieruchomości położonej w Gminie Koluszki, w obrębie Borowo I, działka 125.10 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


Zarządzenie Nr 238/2021
Burmistrza Koluszek