Burmistrz Koluszek ogłasza

Burmistrz Koluszek ogłasza:rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Koluszkach, obręb 5, przy ul. Warszawskiej stanowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 341 o powierzchni 577 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach, w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr LD1B/00025292/7.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print