Burmistrz Koluszek ogłasza

Burmistrz Koluszek ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Regny, obręb Regny, stanowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 327/1 o powierzchni 2425 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach, w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00062976/3.

image_pdfimage_print