Burmistrz Koluszek ogłasza

Burmistrz Koluszek ogłasza:rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Długie, stanowiącej własność Gminy Koluszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 235/3 o powierzchni 1303 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach, w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr LD1B/00028005/0.

image_pdfimage_print