Burmistrz Koluszek informuje


Burmistrz Koluszek informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, od dnia 26.04.2017 r. do dnia 17.05.2017 r., wywieszony będzie wykaz obejmujący lokal przeznaczony do najmu na okres, od dnia 01 maja 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., w drodze bezprzetargowej tj. lokal biurowy nr 321 o pow. użyt. 14.47 m2, znajdujący się w budynku administracyjno-biurowym, przy ul. 11 Listopada 65 w Koluszkach, stanowiącym własność Gminy Koluszki. Budynek zlokalizowany jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 1315 o pow. 2.447 m2 i nr 1316 o pow. 5.548 m2