Burmistrz Koluszek informuje


Burmistrz Koluszek informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, od dnia 26.04.2017 r. do dnia 17.05.2017 r., wywieszony będzie wykaz obejmujący lokale przeznaczone do najmu na okres, od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 31 maja 2018 r., w drodze bezprzetargowej tj. lokal biurowy nr 303 o pow. użyt. 15,23 m2 i nr 304 o pow. użyt. 15,11 m2 znajdujące się w budynku administracyjno-biurowym, przy ul. 11 Listopada 65 w Koluszkach, stanowiące własność Gminy Koluszki. Budynek zlokalizowany jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 1315 o pow. 2.447 m2 i nr 1316 o pow. 5.548 m2