Burmistrz Koluszek informuje


Koluszki, dnia 12.04.2017 r.

          1. Bank Spółdzielczy w Koluszkach
          2. Sołtysi wsi
          3. Przewodniczący Zarządów Osiedli

GG.6840.1.10.2017

Burmistrz Koluszek informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65, od dnia 12.04.2017 r. do dnia 03.05.2017 r., wywieszone będzie zarządzenie Burmistrza Koluszek oraz wykaz
obejmujący działkę nr 5, obręb 2 miasta Koluszki,
o pow. 21 230 m2, stanowiącą własność Gminy Koluszki, przeznaczoną do dzierżawy,
od dnia 30
marca 2017 r. do dnia 29 marca 2018 r. w drodze bezprzetargowej.a/a

Sprawę prowadzi:

Referat Zagospodarowania Przestrzennego

i Gospodarki Nieruchomościami

tel. 44 725 67 53