Burmistrz Koluszek informuje


Burmistrz Koluszek informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, od dnia 01.12.2016 r. do dnia 22.12.2016 r., wywieszony będzie wykaz obejmujący działkę nr 721, obręb 4 miasta Koluszki o pow. 22 m2, stanowiącą własność Gminy Koluszki, przeznaczoną do dzierżawy, od dnia 2 września 2016 r. do dnia 1 września 2026 r.w drodze bezprzetargowej.