Burmistrz Koluszek informuje


Burmistrz Koluszek informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, w dniach od 14.12.2015 r. do dnia 04.01.2016 r., wywieszony jest wykaz o przeznaczeniu działki gruntu, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 401/68 o pow. 754 m2, położonej we wsi Borowa, obręb Borowo I, gm. Koluszki, do dzierżawy na okres od dnia 01 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r., w drodze bezprzetargowej.