Burmistrz Koluszek informuje

Od dnia 27.07.2019 następuje zmiana w oddawaniu odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Każdy mieszkaniec gminy chcący zostawić odpady komunalne jest zobowiązany wypełnić krótkie oświadczenie zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr i serie dowodu osobistego, rodzaj odpadu i ilość, adres nieruchomości z której pochodzą odpady komunalne. Oświadczenie ma na celu weryfikację czy osoba posiada złożoną deklaracje śmieciową oraz czy nie zalega z płatnościami. W przypadku stwierdzenia podania nieprawdy zostanie obciążona kosztami utylizacji przekazanych odpadów.

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print