Burmistrz Koluszek informuje


Burmistrz Koluszek informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65, w dniach od 21.03.2018 r do 02.05.2018 r. wywieszony będzie wykaz obejmujący niezabudowaną działkę nr 46, obręb 6 miasta Koluszki, o powierzchni 0,0227 ha, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 447256753.