Burmistrz Koluszek informuje

INFORMACJA

Burmistrza Koluszek

z dnia 8 marca 2018 r.

Burmistrz Koluszek działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) odwołuje wyznaczony na dzień
13 kwietnia 2018 r. na godz. 1000 pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytację),
na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 40, o pow. użyt. 37,94 m2
z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o pow. 2,77 m2 wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste udziału 4389/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23, obręb 5 miasta Koluszki o powierzchni 0,3278 ha, położonej przy ul. Głowackiego 18. Dla nieruchomości gruntowej w Sądzie Rejonowym
w Brzezinach, w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta
Kw nr LD1B/00031034/6.

Powodem odwołania przetargu jest omyłkowe określenie w ogłoszeniu
przetargu, udziału w części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23, obręb 5 miasta Koluszki o powierzchni 0,3278 ha, położonej
przy ul. Głowackiego 18.

Informacja o odwołaniu przetargu zostaje zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koluszkach (www.koluszki.pl), Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach, na tablicach ogłoszeń: tut. Urzędu, Banku Spółdzielczego w Koluszkach, Sołtysów Wsi, Przewodniczących Zarządów Osiedli
oraz w prasie.

Przepraszam za zaistniałą sytuację.

image_pdfimage_print