Burmistrz Koluszek informuje

Burmistrz Koluszek informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki od dnia 31.01.2018 r. do dnia 14.03.2018 r., wywieszony będzie wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu: lokalu nr 32, o powierzchni użytkowej 32,30 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o pow. 3,12 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 3869/237100 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/22, obręb 5 miasta Koluszki, położonego przy ul. Głowackiego 20.
Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami, telefon 447256753.
image_pdfimage_print