Burmistrz Koluszek Informuje

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, w dniach od 04.01.2018 r. do 15.02.2018 r. wywieszony będzie wykaz obejmujący niezabudowaną nieruchomość oznaczoną nr działek: 38/24 i 38/25 obręb 2 miasta Koluszki, o łącznej powierzchni 5,3476 ha, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu. Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 447256753.

image_pdfimage_print