Burmistrz Koluszek informuje

Burmistrz Koluszek informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, od dnia 10.11.2017 r. do dnia 01.12.2017 r., wywieszone będzie zarządzenie Burmistrza Koluszek oraz wykaz obejmujący część działki 503/5, obręb 5 miasta Koluszki
o pow. 24,45 m2, stanowiącą własność Gminy Koluszki, przeznaczoną do dalszego nieodpłatnego użyczenia w drodze bezprzetargowej, na okres od dnia
01.07.2017 r. do dnia 30.06.2020 r. z przeznaczeniem na cele ogrodnicze.

image_pdfimage_print