Burmistrz Koluszek informuje

Burmistrz Koluszek informuje,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, wywieszony jest wykaz
o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz głównych najemców następujących nieruchomości, położonych w Koluszkach ul. Głowackiego 18, działka nr 590/23, obręb 5 miasta Koluszki, o pow. 0,3278 ha:
• Lokal mieszkalny nr 13, o pow. użyt. 62,22 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o pow. 5,87 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 7334/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23,,
• Lokal mieszkalny nr 15, o pow. użyt. 62,22 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy
o pow. 4,47 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 7194/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23,
• Lokal mieszkalny nr 17, o pow. użyt. 62,22 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy
o pow. 3,15 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 7062/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23,
• Lokal mieszkalny nr 21, o pow. użyt. 48,17 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy
o pow. 2,82 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 5505/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23,
• Lokal mieszkalny nr 26, o pow. użyt. 57,86 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy
o pow. 4,45 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 6719/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23,
• Lokal mieszkalny nr 28, o pow. użyt. 57,86 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy
o pow. 5,55 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 6829/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23,
• Lokal mieszkalny nr 29, o pow. użyt. 48,17 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy
o pow. 4,31 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 5654/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23,
• Lokal mieszkalny nr 31, o pow. użyt. 37,94 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy
o pow. 2,53 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 4367/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23,
• Lokal mieszkalny nr 33, o pow. użyt. 39,02 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy
o pow. 5,98 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 4829/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23,
• Lokal mieszkalny nr 35, o pow. użyt. 32,30 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy
o pow. 2,96 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 3799/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23,
• Lokal mieszkalny nr 36, o pow. użyt. 39,02 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy
o pow. 1,20 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 4351/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23,
• Lokal mieszkalny nr 37, o pow. użyt. 37,94 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy
o pow. 2,86 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 4400/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23,
• Lokal mieszkalny nr 39, o pow. użyt. 39,02 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy
o pow. 2,76 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 4507/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23,
• Lokal mieszkalny nr 42, o pow. użyt. 39,02 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy
o pow. 2,81 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 4512/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23,
• Lokal mieszkalny nr 44, o pow. użyt. 32,30 m2 z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy
o pow. 2,96 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 3800/237223 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 590/23.
Szczegółowych informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, telefon 447256753.
image_pdfimage_print